En förälders guide till att förhindra nätmobbning

Girl being cyberbullied by two other girls on a computer
Klicka här för en snabb sammanfattning av denna artikel
Så stoppa nätmobbning - en kort summering

Nätmobbning sker när någon upprepade gånger skickar eller delar avsiktligt skadligt innehåll till eller om ett offer från en dator, mobiltelefon eller annan enhet. Interaktionerna kan innehålla meddelanden, videor, foton eller delat innehåll på nätet.

Om du märker att ditt barn har drastiska förändringar i humör, aptit, sömnvanor, döljer sin enhet eller drar sig tillbaka från aktiviteter de brukade roas av så kan de vara utsatta för mobbning på nätet. Här är några åtgärder du kan vidta mot problemet:

 1. Håll dig lugn och prata med ditt barn på ett stödjande sätt.
 2. Dokumentera bevisen på nätmobbning.
 3. Ignorera och blockera mobbaren.
 4. Ändra sekretessinställningar och föräldrakontroller för mer säkerhet.
 5. Hjälp ditt barn finna stöttande vänner att samlas runt sig.
 6. Lär ditt barn sätt att hantera sin stress.
 7. Rapportera nätmobbningsaktiviteter till ditt barns skola och andra föräldrar.

Viktigast av allt: föregå med exempel för ditt barn och lär det hur man är motståndskraftig och tittar på sig själv i ett positivt sken. Det har mycket att vara stolt över och ingen förtjänar att bli måltavla för trakasserier på nätet.

Vill veta mer hur nätmobbning kan förhindras och ditt barn hållas säkert på nätet? Läs då hela artikeln nedan.!

Statistik från en studierapport över nätmobbning, hämtad från PEW Research visar att 59 procent alla amerikanska tonåringar säger sig ha blivit mobbade eller trakasserade på nätet någon gång i livet. Och det berör är inte bara amerikanska barn. Enligt en Unicef-undersökning, har en av tre ungdomar i åldern 13-24 år i 30 länder upplevt mobbning på nätet. På grund av den utbredda användningen av teknik idag löper barn och tonåringar större risk för nätmobbning än någonsin tidigare.

Även om nätmobbare ofta gömmer sig bakom skärmar och användarnamn, kan föräldrar ta itu med nätmobbning och till och med hjälpa till att förhindra det innan det inträffar. Det första steget för föräldrar är att beväpna sig med information. Förstå vad nätmobbning är och så du sedan kan vidta åtgärder för att ingripa, rapportera och förhindra mobbning på nätet.

Vad är nätmobbning?

Sad crying emoji on a screen Cyberbullying Research Center definierar nätmobbning som ”Avsiktligt och upprepat sårande orsakad genom användning av datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska enheter.” Dessa interaktioner resulterar ofta i förödmjukelse för offret. De är avsiktliga och obevekliga; offren känner ingen säkerhet någonstans från nätmobbning.

Karakteristik av nätmobbning

Det finns några viktiga egenskaper som hjälper föräldrar att avgöra om onlinebeteenden är en del av en nätmobbningsrelation. För att en onlineinteraktion ska betraktas som nätmobbning måste den vara:

 • Avsiktlig: Nätmobbningsbeteende med avsikt att såra.
 • Upprepat: Nätmobbningsfall innefattar alltid flera incidenter av mobbningsbeteende.
 • Sårande: Offret upplever skada som tillfogas av mobbaren.
 • Visar sig på en enhet: Nätmobbning sker på mobiltelefoner, datorer, spelenheter eller andra elektroniska enheter.

Nätmobbare och deras offer har en dysfunktionell relation. Det finns mönster av mobbningbeteende på nätet som uppstår över tid och som måste stoppas.

När och var möter man mest nätmobbning?

Eftersom nätmobbning sker online via elektroniska enheter så kan den kännas ofrånkomlig för offren. Varje gång de låser upp sina telefoner eller loggar in på sina sociala mediekonto kan de möta attackar. Nätmobbning sker ofta:

 • På sidor för sociala medier
 • Genom textmeddelanden
 • I appar för onlinemeddelanden
 • forum och i chattrum
 • Via epost
 • Under onlinespelande
 • I live-videoströmmar

Nätmobbare kan förfölja eller störa sina offer genom elektroniska medel som inte fanns under tidigare årtionden. Med mobbning på nätet finns det inga blåtiror eller spräckta läppar. Men det är inte de enda skillnaderna mellan traditionell mobbning ute i verkligheten och dagens nätmobbning av tonåringar och barn.

Skillnaden mellan mobbning på nätet (online) och traditionell mobbning (i fysiska verkligheten)

En PEW Research Center studie säger att när de är tonåringar är 45 procent av barnen online nästan ständigt Detta ger mobbare på nätet fler möjligheter att rikta in sig på offer. Nätmobbning tar bort några av de begränsningar som krävs för traditionell mobbning, så det kan vara obevekligt och svårare att förhindra.

Nätmobbning skiljer sig från traditionell mobbning på ett par sätt:

 • Den kräver inte möte ansikte mot ansikte – den kan ske på avstånd.
 • Den kan ske när som helst, var som helst (även i ett barns hem, på dess personliga enhet).
 • Kontakten med mobbaren sker ofta anonymt, så att den är svårare att märka av eller åtgärda.
 • Dess räckvidd kan vara enorm – videor eller foton kan bli virala på internet.
 • Innehåll som delas av nätmobbare kommer alltid att finnas kvar på nätet.
 • Den skadar alla involverade, inklusive ryktet för nätmobbarna.

Dessutom kan nätmobbning drabba vem som helst. När du tar bort det fysiska rummets begränsningar i så kan vem som helst bli måltavla.

Så får du veta när du när ditt barn är nätmobbat

Enligt Security.org, har 44 procent av alla internetanvändare upplevt någon form av nättrakasserier. När negativt beteende fortgår blir det nätmobbning, som kan ge bestående, traumatisk inverkan.

Barn som blir nätmobbade talar ogärna med vuxna om vad som händer. De känner sig förödmjukade, eller så oroar de sig för att deras telefon- eller deras internetprivilegier kommer att tas bort. Nätmobbning påverkar barn och tonåringar på olika sätt, men nästan alla offer för mobbning på nätet plågas på något sätt. Föräldrar behöver vara observanta på sitt barns beteende för att se om något kan vara fel.

Tecken på nätmobbning

Några tecken på nätmobbning inkluderar:

Infografik som visar vanliga symtom på nätmobbning

 • Förändringar i aptit
 • Förändrat i onlinebeteende (mer eller mindre tid spenderas online, håller tyst eller hemlighetsfull om aktiviteter, stänger eller döljer sina enheter i föräldrars närhet)
 • Förändringar i sömnmönster på grund av stress och ångest
 • Humörsvängningar som inkluderar sorg och depression
 • Ett starkt motstånd till att gå till skolan av rädsla för att möta mobbaren eller känna sig generad av vad andra har sett online
 • Spenderar mindre tid med vänner och familj
 • Sjunkande betyg eller deltagande i aktiviteter, vanligtvis på grund av stress, ångest eller depression
 • Känner sig fysiskt sjuk exempelvis på grund av stressinducerad magsmärta eller huvudvärk

Beteendeförändringar kan signalera till föräldrar om att något står fel till med deras barn. Ju tidigare en förälder snappar upp signalerna, desto snabbare kan man intervenera och förhindra ytterligare skada.

Är det retning eller mobbning?

Att identifiera nätmobbning kan vara svårt. Interaktioner mellan två barn kan börja som retsamhet och sedan utvecklas till en nätmobbande relation. Retning är vanligtvis lekfull och hjälper till och med barn att knyta band eller lära sig att hantera konstruktiv kritik.

Men när någon upprepade gånger retar någon annan för att såra så blir det mobbning. Du kan ställa några specifika frågor till ditt barn för att avgöra om de utsätts för traditionell mobbning nätmobbning:

 • Är barnen som retar dig dina vänner?
 • Gillar du när de retar dig?
 • Retar du dem tillbaka?
 • Om du sa åt dem att sluta retas, skulle de göra det?
 • Om du berättade för dem att de sårade dina känslor, skulle de be om ursäkt?

Om ditt barn svarar ”nej” eller inte är säker på svaren på frågorna kan du behöva ta reda på mer om incidenterna. Sedan kan du avgöra om de är ett tecken på socialt acceptabelt retande eller det mer skadliga alternativet, mobbning.

Svårigheter som föräldrar möter vid hantering av nätmobbning

Skärm med utropstecken

Det första svårigheten med att hantera nätmobbning är att veta när ditt barn blir mobbat. Den andra svårigheten är att ta itu med den. Den tekniska karaktären av nätmobbning gör det inte lätt för välmenande föräldrar att hantera problemen.

Först och främst kan det vara svårt att ta itu med mobbaren. Angriparna är ofta osynliga eller anonyma online.

För det andra, ifall nätmobbning involverar studenter, så kan det vara oklart vem och på vilken nivå ansvaret ligger för att ta itu med problemet. Dessutom kan det vara oklart vem som har har ansvar för att hantera att olämplig användning av teknik.

 • Lärare känner ofta att de inte har tid att lära sig om eller hantera teknik.
 • Lärare vet inte när de ska ingripa i situationer som inträffar utanför skolan men som involverar elever.
 • Lagens väktare kommer bara att engagera sig om det finns konkreta bevis för ett brott.

Dessa utmaningar kan vara skrämmande. Men steg för steg kan föräldrar komma fram till lösningar med sitt barn eller sin tonåring (liksom med andra föräldrar, lärare eller skoladministratörer om så behövs) som stoppar mobbningen och förhindrar ytterligare angrepp.

Vad ska man göra om ditt barn är nätmobbat

En av fem elever (12-18 år) har blivit mobbade under läsåret. Oftast är det upp till dig som förälder att ta itu med alla onlineproblem som dyker upp. Förvänta dig inte att skolan eller andra föräldrar ska lägga sig i problematiska beteende på nätet, särskilt i början. Börja vidta åtgärder direkt för att mildra i situationen.

Om ditt barn är nätmobbat, vidta dessa åtgärder:

Infografik med tips om hur nätmobbning kan hanteras

Vart och ett av dessa steg kommer att diskuteras mer detaljerat nedan.

1. Prata med ditt barn

Det första steget för att ta itu med nätmobbning är att lugnt prata med ditt barn , utan att döma eller visa starka känslor. Om du känner dig upprörd så vänta med att prata med ditt barn tills du har lugnat ner dig och kan se situationen objektivt. Börja sedan en stöttande och lugnande konversation med din tonåring eller ditt barn.

Här är några tips kring att prata med ditt barn när det har blivit nätmobbat:

 • Hjälp ditt barn eller tonåring att förstå att det inte är hens fel. Hen har många positiva egenskaper och så mycket att vara stolt över.
 • Involvera ditt barn i lösningsprocessen. Prata med hen om vilka steg du kommer att vidta som förälder och vad hen kan göra. På så sätt kommer hen inte att känna sig isolerad, eller skyldig som om hen har gjort något fel. När hen går igenom processen med dig kan hen till och med lära sig hur man hanterar nätmobbning i framtiden: vem man ska prata med, vilka webbplatser de ska hålla sig borta från och hur man ställer in sekretessinställningar.
 • Betona att hämnd mot en mobbare inte är en bra idé. Det kan göra saken värre för alla inblandade

2. Spara bevis på nätmobbning

Innan du eller din tonåring tar bort nätmobbningsinnehåll så sparar du det som bevis. Detta kan vara användbart i ett senare skede – särskilt om mobbningen inte slutar. Ta skärmdumpar och se till att ladda ner meddelanden, bilder och videor om möjligt. Sedadn spara dem, skriv ut dem eller lägg till dem i en privat fil på din dator för den händelse att mobbningen eskalerar och andra parter, som brottsbekämpande myndigheter, behöver engagera sig.

Kontrollera att filerna lagras på ett säkert sätt. Du vill inte förlora dem för att du glömde att skapa en säkerhetskopia. Du vill också se till att ingen annan har tillgång till dem utan ditt tillstånd, eftersom det kan vara mycket skadligt för ditt barn.

3. Ignorera och blockera mobbaren

Låt inte din brist på erfarenhet av teknik hindra dig från att vidta åtgärder mot nätmobbning. Det är relativt enkelt att omedelbart göra ändringar på ditt barns enheter.

Börja med blockera kontakter involverade i nätmobbning, så att de inte kan nå ut till ditt barn på nätet. Även om nätmobbningen är anonym kan du fortfarande blockera användaren från att kontakta ditt barn via appar, med säkerhetsfunktioner i apparna. Om ditt barn använder Reddit eller andra oövervakade plattformar, se till att du också förstår säkerhetsrisker.

När innehåll har sparats eller spelats in för bevis (om så behövs) bör du överväga ta bort skadlig information från ditt barns appar och enheter. Om nätmobbaren är en klasskamrat kan du rapportera beteendet till skolan efter att ha blockerat hen. Detta steg diskuteras mer detaljerat nedan.

4. Ställ in rätt sekretessinställningar och föräldrakontroll

Förutom att bara blockera en mobbare kan du också ta en kritisk titt på sekretessinställningarna för ditt barns onlinekonton. Dessa inställningar, tillsammans med föräldrakontroll och familjesäkerhetsprogram, kan öka ditt barns integritet och säkerhet online.

Jämte dessa sekretessinställningar kanske du också ska överväga att använda föräldrakontrollprogramvara. Hur du använder föräldrakontroll beror på ditt barns ålder. Tonåringar kan vara bra med en periodisk stickprovskontroll som inte förutsätter någon ytterligare programvara. Om du vill ställa in striktare föräldrakontroller och hålla ett öga på vad ditt barn gör online kan en app för familjesäkerhet komma väl till pass.

Kontrollprogramvara för föräldrar, så som appen Bark, kan hjälpa dig att blockera webbplatser, filtrera innehåll och övervaka allt ditt yngre barns aktivitet online för att säkerställa att mobbare inte kontaktar det. Detta kan vara en bra lösning för yngre barn och i synnerhet för tonåringar.

Oavsett vilka säkerhets- och integritetsåtgärder du vidtar bör de inte ses som ett straff. Se till att ditt barn vet att de finns där som ett sätt att skapa en miljö där de kan känna sig trygga. Var dessutom ärlig mot ditt barn – låt hen veta exakt vad du kan se av hens internetbeteende. Försäkra dig om att hen känner sig skyddad istället för spionerade på.

5. Hjälp ditt barn att hitta stöttande vänner

Nätmobbning statistik visar att mer än hälften (57 procent) av mobbningshändelserna stoppades när en vän ingrep. Mobbare avskräcks ofta när en grupp vänner samlas runt offret. Vänner kan också hjälpa till att samla bevis, rapportera dåligt uppförande och få ett offer att känna sig mindre isolerat.

För att komma till det stadiet måste ditt barn känna att det kan lita på sina vänner och ha möjlighet att kontakta sina kamrater. Beroende på ditt barns ålder kan du hjälpa det aktivt genom att kontakta dess vänners föräldrar och arrangera roliga aktiviteter eller passivt genom att uppmuntra ditt barn att initiera kontakt och prata öppet om sin vänskap.

6. Lär ditt barn sätt att hantera stress

Att vara offer för mobbning på nätet kan vara otroligt stressande. Uppmuntra ditt barn eller din tonåring att skapa tid för saker hen tycker om, som att umgås med stöttande vänner, gå till en park, cykla, yoga eller idrotta. Dessa aktiviteter släpper endorfiner, bygger självkänsla, minskar risken för depression och påminner barn om att det finns mer i livet än det som händer online.

7. Rapportera nätmobbningsaktiviteter

Beroende på hur allvarlig situationen är kan du behöva rapportera den. Det finns flera olika myndigheter som behöver känna till nätmobbning, beroende på var mobbningen ägde rum och vem mobbaren är (en klasskamrat eller en främling på nätet).

Du kan behöva anmäla mobbning på nätet till någon av följande myndigheter:

 • Ditt barns skola: Om ditt barn blir nätmobbat av kända klasskamrater så rapportera det till ditt barns skola. På så sätt kan den hjälpa till att lösa problemet och ge stöd. IT-chefen kan göra extra säkerhetsinställningar på skolenheter. Skolpersonal kan förklara konsekvenserna av mobbning i skolan. Om lärare känner sig osäkra på vilka steg de ska vidta med eleverna så kan program som PTA Connected hjälpa föräldrar och lärare att ansluta sig till digital säkerhet genom diskussioner, resurser och verktyg.
 • Övriga föräldrar: Om du vet vem mobbaren är kan du arbeta tillsammans med andra föräldrar för att planera en lösning och kolla med varandra för att se hur det går.
 • Social media-app: Oavsett om nätmobbaren är känd eller helt anonym kan föräldrar och tonåringar rapportera användaren med hjälp av funktioner i appen på alla sociala medier eller appar där mobbning på nätet har skett. Till exempel tillåter Twitters nya säkerhetslägesfunktioner användare att rapportera skadligt innehåll. Twitter kommer sedan att undersöka situationen och eventuellt blockera användaren. Cyberbullying Research Center har satt samman en lista av spelnätverk, sociala medieföretag och andra webbplatser med funktioner för att rapportera skadligt beteende.
 • Polis: Om det finns reellt hot mot ditt barns personliga säkerhet bör du kontakta polisen.

Vad ska man göra om ens barn nätmobbar andra

Om du upptäcker att ditt barn nätmobbar andra så behöver du agera lugnt och snabbt. Ett fokuserat och snabbt agerande reducerar ytterligare skada hos offret och ditt barn. Så här behöver du agera om ditt barn är en nätmobbare:

Infografik om hur du gör om ditt barn nätmobbar andra

1. Håll dig lugn

Försök inte döma ditt barn. Om barn känner sig hårt dömda kan de sätta sig på tvären eller vara mindre hjälpsamma kring att lösa problemen. Se till att du är i rätt sinnestillstånd innan du går in i samtal med ditt barn. Det är bättre att ta ett ögonblick till att lugna ner dig än att rusa in i en hetsig, improduktiv konversation. Syftet med ditt samtal bör vara att skapa förståelse och hitta en lösning tillsammans.

2. Undersök situationen

Ge ditt barn eller din tonåring en möjlighet att tillsammans med dig ta itu med problemet. Försök att förstå det ur deras perspektiv. Kanske har de sårats av någon annan eller själva känner sig pressade så att de projicerar sin ilska och rädsla mot andra. De kan ha att göra med kompistryck eller att de förstår inte sociala signaler för när det är nog. Om du förstår grundorsaken så lyckas du bättre med att stävja mobbningsbeteendet.

Du kan undersöka situationen ytterligare genom att ställa frågor som:

 • Vad ligger bakom nätmobbningen?
 • Hur länge har den pågått?
 • Vem är nätmobbad och vem mer mobbar?
 • Vad har gjorts mot offret och kan du visa mig innehållet?

Det är troligt att du inte får några direkta svar först, eller inga svar alls. I så fall måste du fundera på vilka deras vänner är, vilka saker som stör dem eller vilka stressiga händelser har inträffat nyligen. Detta kan ge sammanhang till nätmobbningsbeteendet.

3. Stoppa mobbningen på nätet

Hur du stoppar mobbningen kommer att vara olika beroende på graden av nätmobbning, vem som mobbades och vad som är åldersadekvata konsekvenser. Det finns fyra huvudsteg att vidta för att stoppa ditt barns nätmobbning:

 1. Prata med ditt barn om nätmobbning: Förklara att det inte nödvändigtvis är en mobbare, men att deras beteende är problematiskt. Det kan ändra sina handlingar och göra bättre val i framtiden. Visa exempel på konsekvenserna av nätmobbning. Du kan googla nyheter eller prata om någon personlig upplevelse. Detta kan också odla empati, som vi kommer att diskutera mer ingående senare.
 2. Gör striktare sekretessinställningar och -kontroller på enheter: Se till att du är medveten om vad ditt barn gör online, så att du kan se till att mobbningen upphör. Du kan göra detta genom att notera dina barns lösenord och regelbundet kontrollera deras konton. Eller genom att installera en familjesäkerhetsapp för att spåra ditt barns eller din tonårings aktivitet. Tyvärr är barn ofta mer tekniskt kunniga än föräldrar och kan snabbt stänga av inställningarna. Föräldrakontrollprogramvara kan visa sig vara mer effektiv för att hålla dess aktivitet övervakad.
 3. Besluta om konsekvenserna: Bestäm vilka konsekvenser som är adekvata för svårighetsgraden i deras beteende. Detta kan innebära att du tar bort enheter eller förbjuder åtkomst till vissa appar. När ditt barn visar att de kan återgå till respektfullt beteende så kan du återkomma till detta ämne.
 4. Rapportera den: Om mobbningen involverar en klasskamrat måste du rapportera det till skolan så att beteendet kan övervakas och stoppas där också. Rapportera och ta bort alla meddelanden, bilder och inlägg som kan betraktas som nätmobbning på alla sociala medier, spelnätverk eller i appar. På så sätt kan företagen själva svara i enlighet med sina policyer. Att anmäla den skyddar andra barn från att bli mobbade och visar ditt barn att alla, inklusive deras favoritwebbplatser som Instagram, tar dessa frågor på stort allvar.
 5. Fortsätt att övervaka aktivitet och gör kontroller: Varje barn är annorlunda. Om du kan ta itu med orsakerna till mobbningen är det möjligt att beteendet slutar helt. I svårare fall kan ytterligare åtgärder behöva vidtas. Du kan överväga att öka begränsningarna för enhetsanvändning eller be om hjälp från yrkesverksamma som terapeuter, skolapersonal eller antimobbningsförespråkare.

4. Arbeta på att odla mer empati för att förhindra ytterligare skada

Barn gör misstag. Ändå måste ditt barn förstå hur allvarlig mobbning är. Att begränsa onlineaktiviteter eller åtkomst till sociala medier stoppar inte alltid beteendet. Ibland måste barn komma på saker själva. Ett bra sätt att göra detta är att sätta dem i en ny situation som odlar empati och utmanar deras övertygelser eller beteenden. Här är några tips för att uppmuntra mer empati hos ditt barn:

 • Visa dem exempel på hur nätmobbning har skadat människor. Som nämnts tidigare kan nyheter hjälpa. The New York Times har ett helt avsnitt ägnat åt nätmobbningsberättelser.
 • Försätt ditt barn eller din tonåring i nya situationer som kan hjälpa hen att skapa mer empati. Detta kan vara gemenkapsprojekt, uppdragsresor, volontärmöjligheter eller andra aktiviteter som visar unika perspektiv. Detta kommer att främja insikten om att alla har sitt eget bagage och kämpar.
 • Hyr en familj eller en barnterapeut som kan ge ett professionellt yttre perspektiv på ditt barns nätmobbningsbeteende.

Hur föräldrar kan hjälpa till att förhindra nätmobbning

När en förälder får reda på att deras barn blir nätmobbat så är skadan redan skedd. Det bästa sättet att hålla ditt barn säkert på nätet är att vidta åtgärder för att förhindra nätmobbning innan den sker:

Infografik visar sätt att förebygga nätmobbning

1. Hjälp ditt barn att bygga motståndskraft på och utanför nätet

Alla kommer att stöta på oförskämt eller sårande beteende under hela sitt liv. Om ditt barn inte såras av kommentarer eftersom de vet sitt eget värde, så kommer mobbare att få svårt att komma åt det. Därför är det viktigt att bygga motståndskraft. Här är några sätt på vilka du kan uppmuntra detta:

 • Föregå med gott exempel. Om du mottar en negativ kommentar så visa ditt barn hur du ignorerar det, respektfullt tar itu med det och pratar med någon som ger dig stöd kring hur det fick dig att känna. Visa ditt barn att oförskämda saker som folk säger eller gör kan få dig att känna dig ledsen, men de förringar värdet av vem du är. Var också sårbar. Erkänn det när du gör ett misstag och visa hur du tar ansvar för det istället för att dölja det.
 • Hitta film- eller bokkaraktärer som relaterar till ämnet. Särskilt för yngre barn visar fiktion hur man hanterar en mängd olika problem. Du kan använda ditt barns favorithistorier för att visa hur huvudpersoner övervinner smärtsamma problem.
 • Hjälp dem att skapa ett positivt mantra om sig själva och säg det tillsammans varje dag i badrumsspegeln: Du kanske väljer något i form av, ”Jag är stark. Jag är snäll. Jag är smart och står upp för andra!”
 • Praktisera yoga eller meditation tillsammans. Dessa färdigheter kan bidra till att minska ångest och samtidigt bygga ditt barns självkänsla och motståndskraft.

2. Visa verkliga exempel på nätmobbning

Skapandet av empati kan hjälpa någon som nätmobbar att ändrar sitt beteende, men det kan också förebygga ett sådant beteendet. Det berättas ofta om nätmobbning eller nättrakasserier på nyheterna. Nästa gång du ser eller hör en sådan berättelse så ta det som en möjlighet att prata med ditt barn om konsekvenserna av nätmobbning.

3. Håll kontakten och delta i deras onlineaktiviteter

Kommunikation är nyckeln. Prata regelbundet med ditt barn om vad som händer i deras liv. Du kan fråga dem vilka appar de använder på nätet, vilka de pratar med och vilka de spelar med. Du kan till och med försöka spela deras favoritspel med dem, så att du kan få en glimt av ditt barns hobby och bekanta dig med hur det fungerar.

Om du intresserar dig för deras aktiviteter på ett icke-dömande sätt kommer ditt barn sannolikt att känna sig bekvämt och tillräckligt tryggt för att komma till dig med eventuella problem. Om en situation i skolan eller hemma gör att det riskerar att bli mobbat eller bli en mobbare på nätet, kan det dela sina bekymmer med dig, så att du kan styra det i rätt riktning.

Nätmobbning – hur kan du hjälpa ditt barn?

Nätmobbning är en komplicerad, frustrerande upplevelse för alla inblandade. Ny teknik dyker upp varje dag och barn och tonåringar spenderar mer tid än någonsin på nätet, vilket gör det svårt att hänga med. Det är därför vi designade vår föräldraguide för förhindrande av nätmobbning med användbara tips och steg för att hjälpa föräldrar att förhindra eller svara på nätmobbning. Stegvis kan familjer göra internet till en säkrare och mer inkluderande plats för alla.

Om du vill ha vägledning eller information om var mobbningsbeteenden ska anmälas kan du besöka dessa resurser mot mobbning:

För att lära dig mer om hur du kan hålla ditt barn säkert på nätet så läs vår definitiv guide om barns onlinesäkerhet!

Nätmobbning - vanliga frågor

Har du fler frågor om nätmobbning? Läs avsnittet Vanliga frågor för att lära dig mer om mobbning på nätet.

Orsakerna till nätmobbning är olika för varje person. Vissa mobbare är själva offer någon skada och använder nätmobbning som ett sätt att etablera makt eller kontroll. För andra är det ett resultat av grupptryck eller oförmågan att läsa de sociala signaler som visar när det räcker.

Effekterna av nätmobbning kan vara långvariga och resultera i fysisk, känslomässig och psykologisk stress inklusive:

 • sjunkande betyg
 • fysisk sjukdom, som huvudvärk
 • humörförändringar såsom ångest eller depression
 • äter mer eller mindre än normalt
 • förändringar i sömnmönster

Det är viktigt att stoppa nätmobbning så snart du märker av den och kontakta en betrodd vän eller vuxen för hjälp.

Cyberbullying Research Center definierar nätmobbning som ”avsiktligt och upprepad skada som orsakas genom användning av datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska enheter.” Den leder ofta till förödmjukelse för offret och kan ge långvariga konsekvenser.

Alla femtio delstater i USA har lagar som hanterar mobbning på nätet, beroende på vilken typ av beteende. Detta betyder inte att du ska gå till polisen med varje fall av nätmobbning som du stöter på. Om du tror att ditt barn blir nätmobbat eller ägnar sig åt nätmobbningsbeteende så är det första steget att lugnt prata med barnet. Läs mer om situationen innan du engagerar polisen.

Föräldrar och barn kan vidta åtgärder för att stoppa nätmobbning och förhindra ytterligare skada.

 1. Prata igenom det. Om du erfar mobbning på nätet så berätta för en vän eller vuxen som att du litar på.
 2. Skydda dina enheter. Du bör blockera nödvändiga kontakter, ta bort appar och konfigurera säkerhetsfunktioner för att hålla skadliga interaktioner borta.
 3. Rapportera nätmobbningen. Rapportera nätmobbare med hjälp av funktioner i appen när de är tillgängliga. Om mobbaren är en klasskamrat så rapportera det till skolan. Om nätmobbning innebär ett hot mot den personliga säkerheten ska den rapporteras till polisen.
 4. Ta en paus. Överväg att ta en paus från sociala medier eller hitta andra sätt att hantera stress.
International security coordinator
Marko has a Bachelor's degree in Computer and Information Sciences. He coordinates and manages VPNOverview.com's team of international VPN researchers and writers.